מה קורה לא עלינו אם הפכנו לסיעודיים, אנו מרותקים למיטה או זקוקים לעזרה צמודה בכל פעולות היום יום הבסיסיות ביותר? על הזכויות המגיעות לנו במאמר זה.

הגדרת חולה סיעודי -אדם המרותק למיטה או לכסא גלגלים וזקוק לעזרה מלאה בפעולות היום- יום לרבות: רחצה, הלבשה, אכילה, שימוש בשירותים אי שליטה על הסוגרים, ועוד. זהו אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, גופני או מנטאלי, הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי, לתקופה ממושכת.

הגדרת תשוש נפש-אדם היכול להתהלך, אך סובל מירידה בזיכרון, בשיפוט, בהתמצאות במידה כזו שמסכן את עצמו. הוא זקוק לעזרה מלאה בפעילות היום-יום לרבות: רחצה, הלבשה, אכילה, שימוש בשירותים (אי שליטה על הסוגרים), הכוונה בניידות בגלל מצבו הקוגניטיבי.

מי מממן את האשפוז ?

אשפוז חולה סיעודי/תשוש נפש אינו כלול בסל הבריאות. האשפוז נעשה באמצעות פניה ללשכת הבריאות באזור מגורי החולה. ניתן לאשפז את החולה בכל מוסד סיעודי שברישיון משרד הבריאות. המדינה מסייעת במימון בהתאם לקריטריונים שנקבעו ועל פי יכולות תקציביות.

תהליך הגשת בקשה במשרד הבריאות-

לשם פתיחת תיק בקשה לאשפוז יש להעביר ללשכת הבריאות, (באופן אישי, בדואר או בפקס) את המסמכים הבאים:

4.1.שאלון רפואי-סיעודי עדכני(מהחודש האחרון) על המועמד לאשפוז, ממולא בכל פרטיו וחתום על ידי רופא ואחות, בצרוף בדיקות מעבדה עדכניות, תוצאות צילומים רפואיים שונים וכו'.

4.2. צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת.

4.3. מכתבי שחרור מאשפוזים בבי"ח בשנה האחרונה, אם היו.

4.4. דו"ח סוציאלי לאשפוז חולה כרוני אשר ימולא ע"י עו"ס המכיר את החולה ומשפחתו.
מכתב רפואי ממומחה (גריאטרי, פסיכיאטר, נוירולוג) אם המועמד לאשפוז אינו צלול.

הבקשה תועבר לדיון בוועדה רב מקצועית. הועדה תחליט אם המועמד הוא חולה סיעודי או תשוש נפש, ועל סוג המוסד המתאים לו. לאחר אישור הזכאות של החולה דרושה קביעת גובהההשתתפות הכספית של המועמד, בן/בת זוגו וכל אחדמילדיו הבגירים בנפרד.

על המועמד לאשפוז ובני המשפחה (בן/בת זוג, והילדים) למלא את שאלוני ההצהרה,לצרף את המסמכים הרלוונטיים כמתבקש בשאלון,ולחתום על השאלונים בפני עורך דין או מזכיר בית המשפט.
בתחילת האשפוז יגבו מכל מועמד לאשפוז דמי כניסהכפי שיקבע בזמן החישוב הכספי.

אם חולה מוכר כסיעודי בביטוח הלאומי הוא זכאי לקבל עזרה מהביטוח הלאומי בהתאם למגבלותיו.
ישנם גם ביטוחים פרטיים שניתן לעשות, ובבוא העת ובהתקיים התנאים הקבועים בהם להפעילם.

חולה סיעודי-מורכב- חולה אשר סובל בנוסף גם ממצבים רפואיים המחייבים השגחה צמודה של רופא: פצעי לחץ,עירוי תוך ורידי ממושך, דיאליזה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות ועוד.

הערה: החל מתאריך 1/1/2009 שונו הגדרות חולה סיעודי מורכב ומי שמוזן באמצעות זונדה נחשב כחולה סיעודי ולא חולה סיעודי מורכב.
מימון אשפוז חולה סיעודי מורכב הוא באחריות קופות החולים, בתשלום השתתפות עצמית של כ- 95 ₪ ליום, ללא כל מימון של משרד הבריאות.
אין הגבלה על משך האשפוז.

הגדרת חולה שיקומי-חולה הסובל מירידה משמעותית בתפקוד עקב בעיה רפואית חדה וקיים פוטנציאל לשיקום, כגון: שבר במפרק ירך, אירוע מוחי,מחלה זיהומית, ניתוח.
מימון האשפוז- חולה כזה יופנה לשיקום באמצעות קופת החולים.(כעיקרון האשפוז מוגבל לשלושה חודשים אך ועדה רפואית יכולה להאריך את משך האשפוז.

ושנהיה בריאים.

עורכת הדין ד"ר לרפואה שלהב קמחי