מתמחה ביצוג נפגעים כתוצאה מרשלנות רפואית, תאונות דרכים ותאונות קשות אחרות.

הסכמה מדעת לפני ניתוחים פלסטים וקוסמטים- דברים שכדאי לדעת

כתבה זו מיועדת לעוסקים במתן טיפולים אסתטים וקוסמטים - חובת ההסברים שעליכם לתת למטופל/ת, ו"טיפים" כיצד אתם יכולים למנוע בכך הגשת תביעה מיותרת...

 

 

הסכמה מדעת לטיפול קוסמטי ואסתטי

אישה בת 50 פנתה למכון לייזר בבקשה להסיר כתמים מפניה. באותו מכון נהגו לבצע את הטיפול באמצעות מכשיר שמוריד את הכתמים על-ידי שימוש באנרגיה של הבזקי אור. כתוצאה מהטיפול, שבו ככל הנראה היה שימוש בעוצמת קרינה רבה מידי, וכמות מעטה מדי של ג'ל על אזור הטיפול, נותרה למטופלת צלקות מכוערות ושקע בלחי. המטופלת הגישה תביעת פיצויים לבית המשפט וטענה לרשלנות בטיפול, וכן להעדר הסכמה מדעת, למרות שחתמה לפני הטיפול על טופס הסכמה. בית המשפט קיבל את התביעה ואת הטענה כי ההסכמה של התובעת בחתימתה על טופסי ההסכמה איננה הסכמה מדעת במובנה האמיתי של המילה.

בית המשפט קבע כי "יש צורך שההסכמה תהיה מושכלת, כאשר ניתנת למטופל האפשרות לבחון את החלופות השונות של הטיפול המוצע לו, לאחר שכל הסיכונים וגם הנדירים ביותר מובאים בפניו". נקבע כי כאשר מדובר ברפואה פרטית ובטיפולים מסוג זה, רף חובת הגלוי המוטל על הרופא הוא גבוה במיוחד. ביהמ"ש קבע עוד כי מאחר והמילה "כוויה" אינה מוזכרת כלל בטופס ולמעשה מהטופס אי אפשר להבין מהו הטיפול שניתן, לחתימת התובעת אין משמעות.

מהי הסכמה מדעת?

לפני ביצוע טיפול כלשהו, על המטפל להסביר למטופל על הטיפול, לציין בפניו את תופעות הלוואי של הטיפול, את סיכויי הצלחתו, ואת הסיכונים הכרוכים בו. אם הטיפול חדשני יש לציין זאת במפורש באזני המטופל. רק לאחר מתן כל ההסברים, ולאחר שהמטפל וידא כי המטופל הבין את ההסבר, הוא יכול להתחיל במתן הטיפול.

 

חוק זכויות החולה

עם השנים, נכנסו יותר ויותר לתודעת הציבור בארץ הערכים של חשיבות כבוד האדם, וזכותו של האדם להחליט מה יעשה בגופו. הזכויות עוגנו בתחילה בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, ובהמשך, בהתייחס לזכויותיו של החולה, בחוק זכויות החולה שנחקק בשנת 1996.

חוק זכויות החולה מתייחס בין היתר לחובת המטפל להסביר למטופל על הטיפול, תופעות הלוואי שלו, הסיכונים הכרוכים בו, סיכויי הצלחתו, טיפולים חלופיים וכן היותו של הטיפול היותו חדשני. בחלק מהמקרים (כמו לפני ניתוח) יש להחתים את המטופל על טופס הסכמה לפני הטיפול.

 

טופס ההסכמה

אמנם, במקרים בהם מדובר בטיפול קוסמטי כמו פילינג או לייזר, לכאורה על פי החוק אין חובה להחתים על טופס הסכמה לטיפול. אלא שאם תוגש תביעה ויטען כנגד המטפל כי לא ניתן ההסבר הנדרש, ואם לא הוחתם המטופל על טופס הסכמה, לא יוכל המטפל, בחלוף שנים מהאירוע, להוכיח כי אכן נתן למטופל את ההסבר הנדרש. לפיכך אני מציעה, לפני טיפול לייזר או טיפול קוסמטי שעלול לגרום לכוויה או לצלקת, להחתים את המטופל על טופס הסכמה לטיפול.

 

אלא שהחתימה כשלעצמה על טופס ההסכמה לא תמיד מספיקה; על המטפל להוכיח שהסביר למטופלאת מהות הטיפול, וכי המטופל אכן הבין וחתם על הטופס "מדעת". דהיינו, אם המטופל אינו דובר עברית, והטופס כתוב בשפה העברית, לא יוכל המטפל לטעון כי "המטופל חתם על הטופס ולכן יצאתי ידי חובתי", אלא יהיה עליו להוכיח כי ההסבר ניתן בשפה שהמטופל הבין.

עצות פרקטיות


 

·להסביר, להסביר, להסביר. לא לחסוך בזמן, ולעודד את המטופל אף לשאול שאלות.

 

·בתום מתן ההסבר לשאול את המטופל "הבנת"?

 

·לתת את ההסבר בשפה שתהיה מובנת למטופל.

 

·לנסות להתאים את רמת ההסבר לרמת המטופל.

 

·במתן ההסבר להשתמש במילים פשוטות וברורות.

 

·להחתים את המטופל על טופס הסכמה לטיפול ולרשום בסופו בכתב ידך "התרשמתי כי המטופל הבין את ההסבר". כך הנכם נותנים נופך אישי לכתב ההסכמה.

 

·להסביר את תופעות הלוואי הכרוכות בטיפול, ואת הסיכונים בו. אם מדובר בסיכון חמור – יש להסביר אודותיו גם אם המדובר בסיכון נדיר (אם כי יש לציין כי המדובר בסיכון נדיר).

 

·לא להבטיח למטופל הצלחה של הטיפול.

 

·יש לתת את ההסבררר ולהחתים על הטופס במועד "סביר" לפני הטיפול ולא ברגע האחרון; הסיבה לכך היא כדי לאפשר למטופל לשקול בכובד ראש את הנתונים לפני שהוא מביע את הסכמתו בעל פה ובכתב.