מתמחה ביצוג נפגעים כתוצאה מרשלנות רפואית, תאונות דרכים ותאונות קשות אחרות.

הרשומה הרפואית

מהו חשיבות התיק הרפואי? למי הוא באמת שייך? האם ניתן לבקש אותו מהמוסד הרפואי? על כך בכתבה זו.

כאשר אנחנו פונים לרופא, הוא אמור לרשום לפניו את עיקרי תלונתנו, ההיסטוריה הרפואית שלנו, הממצאים בבדיקה הגופנית ובבדיקות המעבדה וההדמייה, את האבחנות האפשריות נוכח הנתונים שהצגנו בפניו ואת הטיפול שנתן לנו. כל פעולה רפואית שנעשית לנו צריכה גם היא להירשם. לפעמים הוא מתקתק במחשב, ולפעמים רושם בכתב יד.


כל רישום רפואי בנוגע למצבו הרפואי של מטופל אשר נערך במסגרת מערכת היחסים של המטופל והמטפל, קרוי "רשומה רפואית".

הרשומה הרפואית יכולה לכלולאת מה שאמרנו לרופא בנוגע להיסטוריה הרפואית שלנו ולבעיה שבגללה פנינו, גם את תוצאות הבדיקה הגופנית, גם סיכום תיקים רפואיים קודמים, וגם תוצאות בדיקות מעבדה, צילומים, רנטגן. בנוסף כוללת הרשומה את האבחנות של הרופא והתרשמותו ממצבנו, את הטיפול המומלץ, וכן פירוט של הטיפול שקיבלנו וכיצד הגבנו אליו. אם יש הסברים שניתנו לנו במסגרת הטיפול, גם הם אמורים להיכלל ברשומה.

הרשומה הרפואית שייכת למעשה למטופל ולכן יש לו זכות לקבל העתק ממנה. הנושא הזה מוסדר בחוק זכויות החולה. לפי החוק, לכל חולה שנכנס לטיפול אמורה להיות רשומה רפואית, ויש לו זכות לקבל העתק מהרשומה הרפואית בתשלום. ישנם סייגים לכלל הזה – כך למשל לא נותנים רשומה רפואית למי שלדעת הרופא המידע עלול לפגוע בבריאותו הגופנית או הנפשית.

ברוב המוסדות הגדולים (בתי חולים, קופות החולים) קיימת מחלקה של רשומות רפואיות ואליה פונים בבקשה לקבל את התיק הרפואי. יש לחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית ולשלם את הסכום הנדרש, ואז או באופן מיידי או כעבור מס' ימים או שבועות אנו מקבלים העתק מהתיק הרפואי.

אם המוסד הרפואי לא משתף פעולה ולא נותן את העתק התיק, ניתן לכתוב מכתב להנהלת בית חולים, לפנות לאגודה לזכויות החולה או לפנות לעו"ד.

אם אבדה הרשומה הרפואית האחריות תהיה על המוסד המטפל. גם לפי החוק – לחסר ברשומה הרפואית או לאובדן שלה יש השלכות קשות לגבי המוסד הרפואי בתביעות שמוגשות נגדו ברשלנות רפואית.

מתי כדאי לבקש העתק מהרשומה הרפואית? קחו לדוגמה מקרה של אשה שהושתל בגופה קוצב לב מסוג מסוים. כעבור זמן התברר כי כל הקוצבים מאותו סוג היו פגומים ועלולים היו לגרום למות המושתל. אותה אשה פנתה לקבל בדחיפות העתק מהתיק הרפואי שלה מהמוסד בו בוצעה השתלת הקוצב, על מנת לוודא שהקוצב שהושתל לה לא היה מהסוג הפגום, ושהיא אינה נמצאת בסכנה.

דוגמה נוספת – אדם שעבר ניתוח והוא יצא ממנו עם נזק רפואי. הוא רוצה לדעת מדוע זה קרה ושוקל להגיש תביעה ברשלנות רפואית. איך הוא ידע מה נעשה בניתוח? על ידי השגת העתק מהרשומה הרפואית, אשר כולל גם את דו"ח הניתוח – דהיינו, פירוט מהלך הניתוח.

כדאי להשיג העתק של הרשומה הרפואית לפני שפונים לקבל חוות דעת שנייה, לפני שמגישים תביעה, לצורך קבלת החזרים כספיים מחברת ביטוח, או במקרה שעוזבים את הארץ.

לסיכום – לא להסס לבקש העתק מהתיק הרפואי. זוהי זכותכם, ועל המוסדות הרפואיים חובה לסייע לכם במימושה.